Cruinneog, ainm trádála ag Diarmaid Mac Mathúna (“Cruinneog”), an “Suíomh” (suímh Gréasáin lena n-áirítear, gan teorainn, gaelgram.ie agus cruinneog.com agus gach fofhearann), “Bogearraí” (bogearraí agus feidhmchláir soghluaiste), agus “Seirbhísí” (lena n-áirítear, gan teorainn, moltaí aiseolais agus / nó ceartúcháin, seimineár gréasáin agus seirbhísí oiliúna a scríobh) chun cabhrú le daoine cumarsáid níos éifeachtaí a dhéanamh as Gaeilge. Rialaíonn an Téarmaí Seirbhíse agus an Comhaontú Ceadúnais seo (an “Comhaontú” seo) rochtain ar agus úsáid Suíomh, Bogearraí agus Seirbhísí atá ann cheana féin, chomh maith le haon Láithreáin, Bogearraí nó Seirbhísí a sholáthraíonn Cruinneog sa todhchaí.

IS COMHAONTÚ DLÍTHIÚIL É SEO. MURA dTUIGEANN TÚ AN COMHAONTÚ SEO, NÓ MURA NAONTAÍONN TÚ LEIS AN COMHAONTÚ GO BHFUIL TÚ AG TÓGÁIL NÓ AN PHOLASAÍ PRÍOBHÁIDEACHAIS A GHABHANN LE SEO, NÍ MÓR DUIT AN LÁITHREÁN A FHÁGÁIL AGUS NÍL CEAD AGAT AON SEIRBHÍSÍ A CHUIREANN MUID AR FÁIL A ÚSÁID. MÁ ÚSÁIDEANN TÚ AN LÁITHREÁIN, NA SEIRBHÍSÍ AGUS / NÓ BOGEARRAÍ, TÁ TÚ AG DEIMHNIÚ GO BHFUIL TÚ 18 BLIAIN D’AOIS (NÓ MÁ TÁ TÚ IDIR 13 AGUS 17 BLIAIN D’AOIS, GO BHFUIL TÚ AG ÚSÁID AN LÁITHREÁN, SEIRBHÍSÍ AGUS / NÓ BOGEARRAÍ AMHÁIN LE CEAD TUISMITHEOIR NÓ CAOMHNÓIR), GO BHFUIL TÚ IN ANN AONTÚ GO DLÍTHIÚIL LEIS AN COMHAONTÚ SEO, AGUS GO BHFUIL SÉ LÉITE, TUIGTHE AGUS AONTAITHE AGAT.

Más síntiúsóir aonair tú, nó má tá tú ag teacht ar an Suíomh chun Triail (mar a shainmhínítear thíos) de na Seirbhísí nó Bogearraí a úsáid, nó má tá tú ag brabhsáil an tSuímh ar shlí eile, tá an Comhaontú seo idir tú féin, ina aonar agus Cruinneog.

Más fostaí, múinteoir, ball dáimhe nó mac léinn scoile, ollscoile, nó eagraíochta eile tú atá cláraithe leis na Seirbhísí agus Bogearraí (“Síntiúsóir Fiontair”), is “Úsáideoir Údaraithe” de do Shíntiúsóir Fiontair tú. agus (i) má léiríonn tú go bhfuil cead agus údarás do Shíntiúsóir Fiontair agat an Suíomh, Seirbhísí, Bogearraí agus “Ábhar Úsáideora” do Shíntiúsóir Fiontair (mar a shainmhínítear thíos) a úsáid faoi réir an Chomhaontaithe seo, (ii) is comhaontú é an Comhaontú seo idir tusa, i d’aonar, agus Cruinneog, agus (iii) do Shíntiúsóir Fiontair freagrach i gcomhpháirt as d’úsáid as an Suíomh, Seirbhísí agus Bogearraí.

Má tá tú ag déanamh an Chomhaontaithe seo thar ceann Síntiúsóir Fiontair, dearbhaíonn tú go bhfuil an t-údarás agat an Síntiúsóir Fiontair a cheangal leis an gComhaontú seo, agus sa chás sin ciallóidh tagairtí do “tú” sa Chomhaontú seo an Síntiúsóir Fiontair. Mura bhfuil údarás den sórt sin agat, ní mór duit gan glacadh leis an gComhaontú seo agus ní fhéadfaidh tú an Suíomh, Bogearraí nó Seirbhísí a úsáid.

Ceadúnais

Más síntiúsóir aonair tú: Mar chomaoin ar do ghlacadh leis an gComhaontú seo agus ar do Tháillí infheidhme go léir a íoc (mar a shainmhínítear thíos), tugann Cruinneog ceadúnas duit atá pearsanta, teoranta, neamh-eisiach, neamh-fho-incheadaithe, neamh-inaistrithe, inchúlghairthe, chun an Suíomh, na Seirbhísí agus na Bogearraí a rochtain agus a úsáid chun do chuspóirí pearsanta féin amháin.

Más Síntiúsóir Fiontair tú: Mar chomaoin ar do chomhaontú leis an gComhaontú seo agus ar do Tháillí infheidhme go léir a íoc (mar a shainmhínítear thíos), tugann Cruinneog ceadúnas duit atá teoranta, neamh-eisiach, neamh-fho-incheadaithe, neamh-inaistrithe, inchúlghairthe duit chun an Suíomh, na Seirbhísí agus na Bogearraí a úsáid chun críocha do ghnó inmheánaigh amháin. Ina theannta sin, féadfaidh tú cead a thabhairt do líon na nÚsáideoirí Údaraithe a comhaontaíodh idir tú féin agus Cruinneog rochtain a fháil ar an Suíomh, Seirbhísí agus Bogearraí agus iad a úsáid.

Más Úsáideoir Údaraithe tú: Mar chomaoin ar do chomhaontú leis an gComhaontú seo agus d’íocaíocht do Shíntiúsóra Fiontair ar na Táillí go léir atá i bhfeidhm (mar a shainmhínítear thíos), tugann Cruinneog ceadúnas duit atá pearsanta, teoranta, neamh-eisiach, neamh-in-aistrithe, neamh-inaistrithe, ceadúnas inchúlghairthe chun an Suíomh, na Seirbhísí agus na Bogearraí a rochtain agus a úsáid chun críocha inmheánacha gnó do Shíntiúsóra Fiontair.

Ní féidir leat an Suíomh, na Seirbhísí agus na Bogearraí a rochtain agus a úsáid ach de réir aon lámhleabhar treoracha, treoracha úsáideora agus cáipéisí eile mar a chuireann Cruinneog ar fáil ó am go ham (“Doiciméadú”).

NÍL CEAD AGAT NÍOS MÓ NÁ 100 DOICIMÉAD NÓ 10,000 FOCAL IN AON TRÉIMHSE 30 LÁ NÓ 10 DOICIMÉAD NÓ 5,000 FOCAL IN AON THRÉIMHSE 24 UAIR A SHEICEÁIL.

Más Síntiúsóir Fiontair tú, baineann an srian seo le gach duine d’Úsáideoirí Údaraithe ina n-aonar, ní le d’úsáid fhoriomlán an tSuímh, na Seirbhísí agus na mBogearraí.

Ina theannta sin, níl cead agat:

 1. saothair dhíorthacha a chóipeáil, a mhodhnú nó a chruthú bunaithe ar an Suíomh, Seirbhísí, Bogearraí nó Doiciméadúchán, nó aon chuid (í) d'aon cheann de na rudaí sin roimhe seo (“IP Cruinneog” ina n-aonair agus i dteannta a chéile);
 2. aon IP Cruinneog a dháileadh, a tharchur, a fhoilsiú nó a scaipeadh ar bhealach eile;
 3. aon IP Cruinneog a íoslódáil nó a stóráil ach amháin a mhéid a cheadaítear go sainráite ar an Suíomh;
 4. aon cheann de do chearta faoin gComhaontú seo a aistriú chuig tríú páirtí ar bith (ach amháin a mhéid a fhéadfaidh Síntiúsóir Fiontair cead a thabhairt do líon na nÚsáideoirí Údaraithe a comhaontaíodh idir an Síntiúsóir Fiontair agus Cruinneog an Suíomh, na Seirbhísí agus na Bogearraí a rochtain agus a úsáid);
 5. rochtain a fháil ar na Seirbhísí, Bogearraí nó IP nó chun iad a úsáid chun leasa aon tríú páirtí (ach amháin a mhéid a d’fhéadfadh Úsáideoirí Údaraithe an Suíomh, na Seirbhísí agus na Bogearraí a rochtain agus a úsáid chun críocha gnó inmheánacha a Síntiúsóir Fiontair amháin) ;
 6. rochtain a fháil ar ábhar nó ar shonraí nach bhfuil beartaithe duit, logáil isteach ar fhreastalaí nó ar chuntas nach bhfuil tú údaraithe rochtain a fháil air, nó aon ghné nó bearta slándála nó fíordheimhnithe den Suíomh, Bogearraí nó Seirbhísí a shárú;
 7. iarracht a dhéanamh cód foinse nó ailtireacht aon Bhogearra a rochtain nó a dhíorthú;
 8. iarracht leochaileacht an tSuímh, na Seirbhísí agus / nó na mBogearraí, nó aon chórais nó líonra gaolmhar, a iniúchadh, a scanadh nó a thástáil, nó aon ghné nó bearta slándála nó fíordheimhnithe den Suíomh, Bogearraí nó Seirbhísí a shárú (ach amháin le cead sainráite Cruinneog i nasc le do rannpháirtíocht i gceann de chláir thástála slándála Cruinneog), agus má chuireann Cruinneog bac ort rochtain a fháil ar an Suíomh, Bogearraí nó Seirbhísí (lena n-áirítear trí do sheoladh IP a bhac), ní chuirfidh tú aon bhearta i bhfeidhm chun an bhlocáil sin a shárú (m.sh., trí do sheoladh IP a chumhdach nó trí sheoladh IP seachfhreastalaí a úsáid);
 9. cur isteach nó iarracht a dhéanamh cur isteach ar sheirbhís d’aon úsáideoir, óstach nó líonra, lena n-áirítear, gan teorainn, trí bhogearraí mailíseacha nó cód ríomhaire (“Cód mailíseach”) a chur isteach ar an Suíomh nó na Seirbhísí, tástáil ualaigh, ró-ualú, “tuile,” “Spamáil,” “buamáil poist,” “tuairteála,”;
 10. aon ábhar a sheoladh trí ríomhphost nó a tharchur ar shlí eile a (i) a sháraíonn aon mhaoin intleachtach nó cearta dílseánaigh eile de chuid aon pháirtí; (ii) níl sé de cheart agat uaslódáil faoi aon dlí nó faoi chaidrimh conarthacha nó muiníneacha; (iii) go bhfuil aon Chód mailíseach, comhaid nó cláir ann atá deartha chun cur isteach, scriosadh nó teorainn a chur le feidhmiúlacht aon bhogearra ríomhaire nó crua-earraí nó trealaimh theileachumarsáide; (iv) a chruthaíonn nó a chruthaíonn riosca príobháideachta nó slándála d'aon duine nó eintiteas; (v) is ábhair gan iarraidh nó neamhúdaraithe iad; nó (vi) go bhfuil sé dochloíte ar shlí eile;
 11. rochtain ar an Suíomh nó ar na Seirbhísí a uathoibriú, lena n-áirítear, gan teorainn, trí APIanna, róbait, scríobairí nó gairis eile dá samhail a úsáid;
 12. aon IP Cruinneog a onnmhairiú nó a athonnmhairiú;
 13. aon Seirbhísí, Bogearraí nó IP Cruinneog a úsáid nó rochtain a fháil orthu chun táirge, seirbhís nó réiteach iomaíoch a thógáil;
 14. sárú a dhéanamh ar aon dlí nó rialacháin is infheidhme maidir le d’úsáid ar an Suíomh, Seirbhísí nó Bogearraí;
 15. aithris a dhéanamh ar aon duine nó eintiteas, nó a lua go bréagach nó mífhaisnéis a dhéanamh ar do chleamhnas le duine nó eintiteas, lena n-áirítear, gan teorainn, Síntiúsóir Fiontair; nó
 16. cead a thabhairt d’aon tríú páirtí aon cheann de na rudaí sin roimhe seo a dhéanamh.

D’fhéadfadh Cruinneog Bogearraí áirithe, lena n-áirítear comhéadain áirithe, a thairiscint le híoslódáil ón Suíomh (“Bogearraí Coimhdeacha”). Faoi réir théarmaí agus choinníollacha eile an Chomhaontaithe seo, féadfaidh tú Bogearraí Coimhdeacha a shuiteáil agus a úsáid ar ríomhairí atá faoi úinéireacht agat, ar léas nó á rialú agat ar bhealach eile, i gcomhar le d’úsáid údaraithe na Seirbhísí amháin. Ar dhul in éag nó fhoirceannadh an Chomhaontas seo ar chúis ar bith, scoirfidh tú d’aon úsáid bhreise a bhaint as an mBogearra Coimhdeach agus scriosfaidh tú gach cóip de atá i do sheilbh go pras.

D’fhéadfadh Seirbhísí nó Bogearraí áirithe (lena n-áirítear Bogearraí Coimhdeacha) a bheith faoi réir teorainneacha, srianta, téarmaí agus / nó coinníollacha breise a bhaineann go sonrach le Seirbhísí nó Bogearraí den sórt sin (“Téarmaí Sonracha”). I gcásanna den sórt sin, cuirfear na Téarmaí Sonracha atá i bhfeidhm ar fáil duit agus beidh do rochtain ar na Seirbhísí nó Bogearraí ábhartha agus d’úsáid de ag brath ar do Théarmaí Sonracha den sórt sin a ghlacadh agus a chomhlíonadh.

Féadfaidh bogearraí nó cód nó ábhair ghaolmhara ó thríú páirtithe a bheith i Seirbhísí nó Bogearraí áirithe (lena n-áirítear Bogearraí Coimhdeacha), lena n-áirítear bogearraí “foinse oscailte” nó “saorearraí” (“Comhpháirteanna Tríú Páirtí”). Féadfaidh Comhpháirteanna Tríú Páirtí áirithe a bheith faoi réir téarmaí ceadúnais ar leithligh a ghabhann le Comhpháirteanna Tríú Páirtí den sórt sin a théann in áit théarmaí an Chomhaontaithe seo, a mhéid a bhíonn siad contrártha le téarmaí an Chomhaontaithe seo. Má éilíonn aon cheadúnas do Chomhpháirt Thríú Páirtí ar leith é, cuireann Cruinneog cód foinse an Chomhpháirt Thríú Páirtí sin, agus aon mhodhnuithe Cruinneog ar an gComhpháirt Thríú Páirtí sin, de réir mar is gá, ar fáil ar iarratas i scríbhinn chuig Cruinneog.

Clárú agus slándáil

Tríd an bpróiseas clárúcháin d’aon Seirbhísí ar leith a chríochnú, tá tú ag aontú liostáil leis na Seirbhísí roghnaithe, faoi réir théarmaí agus choinníollacha an Chomhaontaithe seo. Aontaíonn tú faisnéis chlárúcháin chruinn agus iomlán a sholáthar do Cruinneog agus fógra a thabhairt go pras do Cruinneog i gcás aon athruithe ar aon fhaisnéis den sórt sin.

Is tusa amháin a bheidh freagrach as slándáil agus úsáid cheart gach ID úsáideora, pasfhocail nó feiste shlándála eile a úsáidtear i dtaca leis an Suíomh agus / nó leis na Seirbhísí, agus glacfaidh tú gach céim réasúnach lena chinntiú go gcoinnítear faoi rún agus slán iad. a úsáidtear i gceart agus nach nochtann nó nach n-úsáideann aon duine nó eintiteas eile iad. Cuirfidh tú Cruinneog ar an eolas láithreach má tá aon chúis ann chun a chreidiúint gur chuir duine nach bhfuil údaraithe é a úsáid ar eolas úsáideora, pasfhocal nó aon ghaireas slándála eile arna eisiúint ag Cruinneog, nó gur dóigh go n-úsáidfear é nó gur dóigh go n-úsáidfear é ar bhealach neamhúdaraithe. Forchoimeádann Cruinneog an ceart (dá lánrogha féin) a iarraidh go n-athróidh tú do phasfhocal i dtaca leis na Seirbhísí, agus comhlíonfaidh tú go pras aon iarraidh den sórt sin.

Is tusa amháin atá freagrach as gach gníomhaíocht a bhaineann le rochtain ar an Suíomh agus / nó Seirbhísí trí do chuntas nó trí do phasfhocal a úsáid, agus as slándáil do chórais ríomhaireachta, agus ní bheidh tú faoi dhliteanas in aon chás as aon chaillteanas nó damáistí a bhaineann le gníomhaíocht den sórt sin.

Freagracht síntiúsóir Fiontair as Úsáideoirí Údaraithe

Cinnteoidh Síntiúsóirí Fiontraíochta nach sáraíonn líon iomlán na nÚsáideoirí Údaraithe an líon uasta suíochán a údaraíonn agus a cheannaítear ó Cruinneog (a léiríonn gach ceann de na suíocháin mar Úsáideoir Údaraithe uathúil ainmnithe). Féadfaidh Síntiúsóirí Fiontair Úsáideoirí Údaraithe éagsúla a shannadh do na suíocháin a údaraíonn agus a cheannaítear ó Cruinneog, fad nach sáraíonn líon iomlán na nÚsáideoirí Údaraithe tráth ar bith an líon uasta suíochán atá údaraithe agus ceannaithe ó Chruinneog, ach ní fhéadfaidh Úsáideoirí Údaraithe aistriú (lena n-áirítear trí fhollasacht, léas, sannadh nó aistriú eile, lena n-áirítear trí oibriú dlí) a suíochán, ainm úsáideora nó ceart chun an Suíomh, Seirbhísí nó Bogearraí a úsáid le tríú páirtí ar bith. Tá tusa, an Síntiúsóir Fiontair, agus d’Úsáideoirí Údaraithe freagrach i gcomhpháirt as d’úsáid Úsáideoirí Údaraithe as an Suíomh, Seirbhísí agus Bogearraí. Tá tú freagrach freisin as a chinntiú go gcomhlíonann gach ceann d’Úsáideoirí Údaraithe téarmaí agus coinníollacha uile an Chomhaontaithe seo. Measfaidh tú gur sárú ar aon téarmaí agus / nó coinníollacha an Chomhaontaithe seo ag aon cheann de d’Úsáideoirí Údaraithe.

Táillí, íocaíocht, agus ballraíocht thrialach

Má chláraigh tú chun Seirbhísí agus / nó Bogearraí áirithe a úsáid ar bhonn trialach, ansin ní fhéadfaidh tú na Seirbhísí agus na Bogearraí sin a úsáid ach chun críocha meastóireachta neamhthráchtála le linn na tréimhse trialaí is infheidhme.

Beidh do rochtain ar na Seirbhísí agus / nó Bogearraí nó d’úsáid ag brath ar íoc na dtáillí infheidhme go léir mar a thuairiscítear ar an Suíomh nó Bogearraí ag an am (“Táillí”); mura Úsáideoir Údaraithe tú, agus sa chás sin beidh do rochtain ar na Seirbhísí agus / nó Bogearraí nó d’úsáid ag brath ar íocaíocht do Tháille an tSíntiúsóra Fiontair.

Nuair a chláraíonn tú le haghaidh Seirbhísí, mura Úsáideoir Údaraithe tú, iarrfar ort modh bailí íocaíochta a ainmniú. Údaraíonn tú leis seo do Cruinneog na Táillí go léir a bhaineann leis na Seirbhísí a roghnaíonn tú a ghearradh ar do chuntas ainmnithe, agus aontaíonn tú na Táillí sin go léir a íoc de réir théarmaí agus choinníollacha an mhodha íocaíochta is infheidhme.

Coimeádann Cruinneog an ceart chun a Táillí a athbhreithniú, lena n-áirítear trí Tháillí nua a mhéadú nó a chur leis, tráth ar bith ar fhógra deich (10) lá. Féadfar fógra den sórt sin a sheoladh chugat trí r-phost chuig do sheoladh ríomhphoist is déanaí a cuireadh ar fáil nó a phostáil ar an Suíomh nó ar aon bhealach eile a roghnaíonn Cruinneog dá rogha réasúnta tráchtála. Measfar go bhfuair tú aon fhógra den sórt sin a cuireadh suas ar an Suíomh an lá a cuireadh suas é. Is éard atá i d’úsáid as na Seirbhísí tar éis na tréimhse fógra deich (10) lá ná go nglacann tú leis na Táillí nua nó athbhreithnithe. Mura n-aontaíonn tú leis na Táillí athbhreithnithe, féadfaidh tú do shíntiús a chealú.

Ballraíocht leanúnach

Chun seirbhís gan briseadh a chinntiú, déantar gach síntiús leis an Suíomh, Bogearraí agus Seirbhísí a athnuachan go huathoibríoch. Údaraíonn tú leis seo Táillí Síntiúis Cruinneog don tréimhse athnuachana a ghearradh ar an modh íocaíochta ar chomhad. Déantar gach síntiús a athnuachan ag an leibhéal / na leibhéil síntiúis agus na Táillí a bhí i bhfeidhm nuair a thagann deireadh leis an téarma síntiús reatha. Féadfaidh tú an síntiús a chealú tráth ar bith.

Triail Saor in Aisce

Coimeádann Cruinneog an ceart chun ballraíocht thrialach saor in aisce a thairiscint ó am go ham maidir le Bogearraí nó Seirbhísí áirithe (“Triail”). Trí rochtain a fháil ar an Suíomh, Seirbhísí nó Bogearraí nó trí úsáid a bhaint as, aontaíonn tú le téarmaí aon Triail den sórt sin agus aontaíonn tú a thuilleadh le haon athruithe a d’fhéadfadh Cruinneog a dhéanamh ar cibé Triail mar a thuairiscítear in “Athruithe ar Sheirbhísí nó ar Théarmaí” thíos. Má chealaíonn tú na Seirbhísí roimh dheireadh na tréimhse trialaí, tarscaoilfear do chearta uile ar aon tréimhse thrialach saor in aisce, agus ní bheidh tú incháilithe páirt a ghlacadh in aon Trialacha breise, ach amháin mar a cheadaíonn Cruinneog dá lánrogha féin.

Beartas foirceanta agus aisíocaíochta

Leanfaidh an Comhaontú seo ar aghaidh go dtí go gcuirfidh tú do shíntiús ar ceal nó go dtí go gcuirfidh Cruinneog deireadh leis. Féadfaidh tú do shíntiús a chealú tráth ar bith, cé nach féidir ach le hionadaí údaraithe Síntiúsóir Fiontair cuntas an Síntiúsóir Fiontair a chealú. Má chealaíonn tú tar éis do dháta athnuachana síntiús, ní bhfaighidh tú aisíocaíocht ar aon mhéideanna a gearradh. Beidh éifeacht le do chealú ag deireadh do thréimhse shíntiúis reatha, faoi réir an dlí is infheidhme, agus féadfaidh tú na Seirbhísí a úsáid go dtí go mbeidh do chealú éifeachtach (mura gcuirtear do rochtain ar fionraí nó go gcuirfear deireadh léi mar atá leagtha amach thíos).

Coimeádann Cruinneog an ceart chun a dhiúltú duit na Seirbhísí go léir nó ar aon chuid díobh nó do chuntas a fhoirceannadh le fógra roimh ré nó gan fógra má théann tú i mbun aon iompair nó gníomhaíochtaí a chinneann Cruinneog, dá lánrogha féin, an Comhaontú seo nó cearta Cruinneog nó a shárú, nó atá míchuí ar shlí eile. Gan teorainn, féadfaidh Cruinneog rochtain ar na Seirbhísí a dhiúltú duit, nó an Comhaontú seo agus do chuntas a fhoirceannadh, má sháraíonn d’úsáid na Seirbhísí na teorainneacha úsáide 30 lá agus 24 uair atá leagtha amach faoin alt dar teideal “ceadúnas.” Gan teorainn, féadfaidh Cruinneog rochtain ar na Seirbhísí a dhiúltú duit, nó an Comhaontú seo agus do chuntas a fhoirceannadh, má úsáideann tú na Seirbhísí trí mhífhaisnéis a dhéanamh ar d’incháilitheacht le haghaidh síntiús áirithe (mar shampla, má cheannaíonn tú Síntiús Fiontair atá beartaithe d’úsáideoirí scoile nuair nach bhfuil nasc foirmiúil agat le scoil agus / nó ba chóir go mbeadh síntiús aonair ceannaithe.) Coimeádann Cruinneog an ceart eolas breise a lorg uait (mar shampla Uimhir Rolla scoile nó litir shínithe ó phríomhoide na scoile) nó tuilleadh imscrúduithe a dhéanamh mar is cuí lena fhiosrú an bhfuil tú incháilithe le haghaidh síntiús áirithe. Mura bhfreagraíonn tú iarratais ar eolas breise nó mura soláthraíonn tú freagra sásúil chun bailíochtú d’incháilitheachta a chumasú ansin gan teorainn, féadfaidh Cruinneog rochtain ar na Seirbhísí a dhiúltú duit, nó an Comhaontú seo agus do chuntas a fhoirceannadh.

Más Úsáideoir Údaraithe Síntiúsóir Fiontair tú, agus cuirtear deireadh leis an gComhaontú seo nó leis an gcomhaontú is infheidhme maidir le Seirbhísí agus Bogearraí maidir leis an Síntiúsóir Fiontair sin, nó má chailleann tú rochtain ar na Seirbhísí agus Bogearraí trí do Shíntiúsóir Fiontair (m.sh., más rud é má imíonn tú ar aghaidh ón síntiúsóir Fiontair sin nó mura bhfuil tú fostaithe ag an síntiúsóir Fiontair sin a thuilleadh), féadfaidh Cruinneog a roghnú dá rogha féin (a) do chuntas a fhoirceannadh nó (b) do chuntas a íosghrádú chuig cuntas síntiúsóra aonair, agus ag an bpointe sin aontaíonn tú go bhfuil tú i do shíntiúsóir aonair a úsáidfidh na Seirbhísí agus na Bogearraí de réir théarmaí an Chomhaontaithe seo (is idir tusa agus Cruinneog amháin a bheidh an Comhaontú ag an bpointe sin).

Más Úsáideoir Údaraithe Síntiúsóir Fiontair tú, féadfaidh do Shíntiúsóir Fiontair roghnú dá rogha féin agus tráth ar bith do stádas Úsáideora Údaraithe a chúlghairm agus (a) do chuntas a fhoirceannadh nó (b) do chuntas a íosghrádú chuig cuntas síntiúsóra aonair, ag cén pointe a n-aontaíonn tú go mbeidh d’úsáid as na Seirbhísí agus Bogearraí mar shíntiúsóir aonair de réir théarmaí an Chomhaontaithe seo (beidh an Comhaontú ag an bpointe sin idir tú féin agus Cruinneog amháin).

Nuair a chuirfear deireadh le do chuntas ar chúis ar bith, cuirfear deireadh láithreach le do cheart na Seirbhísí agus na Bogearraí a úsáid agus rochtain a fháil ar an Suíomh agus aon chuid dá ábhar agus scriosfar an t-ábhar go léir i do chuntas. Mairfidh gach foráil den Chomhaontú seo ar cheart iad a fhoirceannadh de réir a nádúir, lena bhfoirceannadh, lena n-áirítear, gan teorainn, forálacha úinéireachta, séanadh bharánta, slánaíocht, teorainneacha dliteanais agus forálacha ilghnéitheacha.

Ach amháin mar a leagtar amach go sainráite anseo, tá na Táillí go léir a íoctar nó a fabhraíodh i ndáil le haon Seirbhísí neamh-inaisíoctha, agus ní aisíocfaidh Cruinneog aon Táillí a íocfar as síntiús a fhoirceannadh roimh dheireadh a théarma.

Foirceannadh an Chomhaontaithe le Síntiúsóir Fiontair 

Ní bhaineann an chuid seo dar teideal “Foirceannadh an Chomhaontaithe le Síntiúsóir Fiontair” ach le Síntiúsóirí Fiontair.

Féadfaidh ceachtar páirtí an Comhaontú seo a fhoirceannadh le fógra má sháraíonn an páirtí eile aon téarma ábhartha den Chomhaontú seo agus má mhainníonn sé an sárú sin a leigheas laistigh de thríocha (30) lá tar éis fógra ón sárú a fháil ón bpáirtí neamh-mhainneachtana. Ina theannta sin, féadfaidh Cruinneog na Seirbhísí a chur ar fionraí ar fhógra má theipeann ort aon íocaíocht a dhéanamh nuair atá sé dlite agus má mhainníonn tú an sárú sin a leigheas laistigh de dheich (10) lá tar éis duit fógra faoin sárú a fháil ó Cruinneog. Beidh aon fhionraí nó foirceannadh den sórt sin gan teorainn le haon cheart nó réiteach eile atá ar fáil don pháirtí foirceanta.

Coimeádann Cruinneog an ceart an Comhaontú seo a fhoirceannadh mar áis ar fhógra scríofa seasca (60) lá roimh ré gan dliteanas a thabhairt duit. Tar éis fhoirceannadh de bhun na habairte sin roimhe seo, aisíocfaidh Cruinneog an chuid pro rata d’aon Táillí a bhaineann leis an téarma atá fágtha, de réir mar is infheidhme.

Féadfaidh Cruinneog nó féadfaidh tú an Comhaontú seo a fhoirceannadh láithreach ar fhógra a thabhairt don pháirtí eile má tá glacadóir nó páirtí comhchosúil ag an bpáirtí eile a cheaptar as a mhaoin go léir nó go substaintiúil, má dhearbhaíonn cúirt dlínse inniúla í, go scoirfidh sí de ghnó a dhéanamh an gnáthchúrsa, déanann sé achainí a chomhdú i bhféimheacht nó má dhéantar achainí a chomhdú ina choinne i bhféimheacht, bíonn sí ina hábhar d’aon chúirt nó imeacht riaracháin a bhaineann lena leachtú nó dócmhainneacht (cibé acu deonach nó neamhdheonach) nach ndéantar a dhíbhe laistigh de nócha (90) lá , nó a dhéanann sannadh chun leasa a chreidiúnaithe.

Má chuirtear deireadh leis an gComhaontú seo nó má théann sé as feidhm ar chúis ar bith eile, fillfidh tú go pras ar Cruinneog nó scriosfaidh tú, de réir mar a ordóidh Cruinneog, gach Faisnéis Rúnda, Bogearraí agus ábhair eile atá i do sheilbh nó faoi do smacht a bhaineann le Cruinneog, agus gach ceart agus ceadúnas cuirfear deireadh le deonú a cheadóidh Cruinneog de bhun an Chomhaontaithe seo. Ar dhul in éag nó ar fhoirceannadh an Chomhaontaithe seo, cuirfear deireadh láithreach le do cheart chun na Seirbhísí agus na Bogearraí a úsáid agus rochtain a fháil ar an Suíomh agus aon chuid dá ábhar agus féadfaidh Cruinneog a roghnú dá rogha féin (a) cuntais d’Úsáideoirí Údaraithe a fhoirceannadh nó (b) íosghrádú a dhéanamh ar chuntais d’Úsáideoirí Údaraithe chuig cuntais síntiúsóra aonair.

Mairfidh gach foráil den Chomhaontú seo ar cheart iad a fhoirceannadh de réir a nádúir, lena bhfoirceannadh, lena n-áirítear, gan teorainn, forálacha úinéireachta, séanadh bharánta, slánaíocht, teorainneacha dliteanais agus forálacha ilghnéitheacha.

Rochtain ar Sheirbhísí 

Tá tú féin freagrach as aon trealamh agus seirbhísí coimhdeacha a fháil agus a chothabháil a bhfuil gá leo chun nasc a dhéanamh leis an Suíomh nó rochtain a fháil air nó na Seirbhísí a úsáid ar bhealach eile, lena n-áirítear, gan teorainn, móideim, crua-earraí, bogearraí, seirbhís idirlín agus cumas teileachumarsáide. Is tusa amháin a bheidh freagrach as a chinntiú go bhfuil an trealamh agus na seirbhísí coimhdeacha sin comhoiriúnach leis na Seirbhísí agus na Bogearraí.

Seirbhísí Soghluaiste

Féadfaidh táirgí agus seirbhísí atá ar fáil trí ghléas soghluaiste a bheith san áireamh ar an Suíomh, Bogearraí agus Seirbhísí, lena n-áirítear (i) an cumas ábhar a uaslódáil chuig na Seirbhísí trí ghléas soghluaiste, (ii) an cumas na Seirbhísí agus an Suíomh a bhrabhsáil. ó ghléas soghluaiste, agus (iii) an cumas rochtain a fháil ar ghnéithe áirithe trí fheidhmchlár a íoslódáladh agus a suiteáladh ar ghléas soghluaiste (le chéile, “Seirbhísí Soghluaiste”). A mhéid a dhéanann tú rochtain ar an tSeirbhís trí ghléas soghluaiste, d’fhéadfadh go mbeadh muirir chaighdeánacha, rátaí sonraí agus táillí eile d’iompróir seirbhíse gan sreang i bhfeidhm. Ina theannta sin, féadfaidh d’iompróir toirmeasc nó srian a chur ar íoslódáil, suiteáil nó úsáid Seirbhísí Soghluaiste áirithe, agus ní fhéadfaidh gach Seirbhís Soghluaiste oibriú le gach iompróir nó feiste. Trí na Seirbhísí Soghluaiste a úsáid, aontaíonn tú go bhféadfadh Cruinneog cumarsáid a dhéanamh leat maidir le Cruinneog agus eintitis eile ar do ghléas soghluaiste agus go bhféadfar faisnéis áirithe faoi d’úsáid na Seirbhísí Soghluaiste a chur in iúl dúinn. Sa chás go n-athraíonn tú nó go ndíghníomhaíonn tú d’uimhir theileafóin soghluaiste, aontaíonn tú d’fhaisnéis chuntais a nuashonrú go pras lena chinntiú nach seoltar do theachtaireachtaí chuig an duine a fhaigheann d’uimhir theileafóin soghluaiste.

Ábhar

Úsáideora Tagraíonn “Ábhar Úsáideora” don téacs, do dhoiciméid, agus d’ábhar agus faisnéis eile a chuireann tú isteach, a uaslódáil agus a tharchuireann tú nuair a úsáideann tú ár Suíomh, Bogearraí agus Seirbhísí.

Is leat na cearta maoine intleachtacha i d’Ábhar Úsáideora. Mar thoradh air sin, teastaíonn do chead uainn (i dteanga dhlí, tugtar ceadúnas air seo) chun d’Ábhar Úsáideora a úsáid chun ár Suíomh, Bogearraí agus Seirbhísí a sholáthar duit.

Tugann tú ceadúnas dúinn d’Ábhar Úsáideora chun críocha teoranta: 

 • An Suíomh, Bogearraí agus Seirbhísí a oibriú agus a fheabhsú (mar shampla, d’fhéadfadh go gcabhródh glacadh nó diúltú le moltaí lenár n-inneall moltaí a oiliúint);
 • An Suíomh, Bogearraí agus Seirbhísí a Chosaint (mar shampla, féadfaimid anailís a dhéanamh ar phatrúin úsáide chun mí-úsáid a chosc);
 • An Suíomh, Bogearraí agus Seirbhísí a Shaincheapadh (mar shampla, féadfaimid d’Ábhar Úsáideora a úsáid chun moltaí pearsantaithe a chruthú); agus
 • Teicneolaíochtaí agus seirbhísí nua a fhorbairt (mar shampla, caomhnóir formáidithe a chruthú).

Níl an ceadúnas a thugann tú dúinn ach chun na críocha thuas. Ciallaíonn sé sin nach ndíolfaimid, mar shampla, d’Ábhar Úsáideora le bróicéirí sonraí tríú páirtí.

Tá an ceadúnas a thugann tú dúinn:

 • Ar fud an domhain;
 • Neamh-eisiach (rud a chiallaíonn gur leat d’Ábhar Úsáideora agus gur féidir leat é a cheadúnú do dhaoine agus do chuideachtaí eile);
 • Saor ó dhleachtanna (rud a chiallaíonn nach n-íocann muid as duit); agus
 • Fad a bheidh d’Ábhar Úsáideora cosanta ag dlíthe maoine intleachtacha.

Ligeann an ceadúnas a thugann tú dúinn, chun na gcríoch atá leagtha amach thuas amháin, saothair dhíorthach de a stóráil, a atáirgeadh, a úsáid, a fhoilsiú agus a thaispeáint go poiblí (mar shampla moltaí scríbhneoireachta agus focail cheartaithe uathoibríoch a sholáthar), agus cead a thabhairt (tugtar fo-cheadúnas air seo) ár soláthraithe seirbhíse chun d’Ábhar Úsáideora a phróiseáil chun cabhrú linn Suíomh, Bogearraí agus Seirbhísí Cruinneog a sholáthar duit amháin.

Ní le Cruinneog Ábhar Úsáideora, agus ní dhéanann Cruinneog é a rialú, a fhíorú, nó a fhormhuiniú. Tá tú féin freagrach as d’Ábhar Úsáideora go léir. Ciallaíonn sé sin gur cheart duit d’Ábhar Úsáideora go léir a chúltacú agus gan aon rud mídhleathach nó díobhálach a dhéanamh leis (lena n-áirítear aon dlíthe maoine intleachtacha nó rún trádála a shárú).

Athruithe ar Sheirbhísí nó ar Théarmaí

Coimeádann Cruinneog an ceart ag am ar bith (i) aon fhaisnéis, sonraíochtaí, gnéithe nó feidhmeanna de chuid an tSuímh, na Seirbhísí nó na mBogearraí, lena n-áirítear aon Triail, a athrú, (ii) aon cheann nó aon cheann nó aon rud a chur ar fionraí nó a scor, go sealadach nó go buan. na Seirbhísí go léir nó aon Triail, lena n-áirítear aon ghné, bunachar sonraí nó ábhar a bheith ar fáil, nó (iii) teorainneacha a fhorchur ar ghnéithe agus ar sheirbhísí áirithe nó srian a chur ar rochtain ar chodanna nó ar na Seirbhísí go léir, lena n-áirítear aon Triail, i ngach cás le nó le gan fógra roimh ré agus gan aon dliteanas ort féin nó ar aon tríú páirtí. Úsáidfidh Cruinneog a chuid iarrachtaí réasúnta tráchtála chun fógra a thabhairt duit faoi athruithe ar na Seirbhísí agus / nó ar an mBogearra a bhfuil sé de thuairim acu, i dtuairim réasúnach Cruinneog, feidhmiúlacht na Seirbhísí a bhfuil tú suibscríofa leo a laghdú go hábhartha agus go dochrach.

Coimeádann Cruinneog an ceart an Comhaontú seo a nuashonrú nó a athbhreithniú ó am go ham. Má dhéanann Cruinneog an Comhaontú seo a nuashonrú nó a athbhreithniú, tabharfaidh Cruinneog fógra duit trí r-phost chuig do sheoladh ríomhphoist is déanaí a cuireadh ar fáil, trí na Téarmaí Seirbhíse nuashonraithe nó athbhreithnithe agus an Comhaontú um Cheadúnas Úsáideora Deiridh a phostáil ar an Suíomh nó ar aon bhealach eile a roghnaíonn Cruinneog ina lánrogha réasúnta tráchtála. Is ionann d’úsáid den Suíomh, Seirbhísí nó Bogearraí tar éis aon nuashonraithe nó athbhreithnithe den sórt sin agus do chomhaontú a bheith faoi cheangal ag an gComhaontú seo agus é a chomhlíonadh arna nuashonrú nó arna athbhreithniú. Féadfaidh tú na Téarmaí Seirbhíse agus an Comhaontú um Cheadúnas Úsáideora Deiridh is déanaí a fheiceáil ar ár suíomh Gréasáin. Is ortsa atá an fhreagracht athbhreithniú tréimhsiúil a dhéanamh ar na Téarmaí Seirbhíse agus ar an gComhaontú um Cheadúnas Úsáideora Deiridh.

Má chealaíonn tú do shíntiús laistigh de dheich (10) lá tar éis an fhógra sin a dhéanamh le Cruinneog de réir an dá mhír roimhe seo, aisíocfaidh Cruinneog leat cuid réamhghníomhaithe d’aon Táillí réamhíoctha as na Seirbhísí lena mbaineann a bhaineann leis an gcuid cealaithe den réamh-téarma síntiús íoctha, más ann.

Naisc le láithreáin tríú páirtí

Soláthraítear aon naisc ar an Suíomh le láithreáin ghréasáin tríú páirtí mar áis duit féin amháin. Má roghnaíonn tú rochtain a fháil ar láithreáin ghréasáin tríú páirtí nó táirgí nó seirbhísí a fháil ó thríú páirtithe, déanann tú é sin go hiomlán ar do phriacal féin agus tá an rochtain sin idir tú féin agus an tríú páirtí sin. Ní thugann Cruinneog barántas ná ní dhéanann sé aon uiríoll maidir le dlíthiúlacht, cruinneas nó barántúlacht an ábhair a chuireann láithreáin ghréasáin den sórt sin i láthair nó aon táirgí nó seirbhísí a thairgeann tríú páirtithe agus ní bheidh aon dliteanas air as aon chaillteanas nó damáistí a eascróidh as rochtain nó úsáid láithreáin ghréasáin den sórt sin, táirgí nó seirbhísí.

Toiliú le ríomhphost a fháil

Ní sheolaimid cumarsáidí margaíochta ach chuig úsáideoirí le do thoiliú roimh ré, agus féadfaidh tú do thoiliú a tharraingt siar tráth ar bith trí chliceáil ar an nasc “díchláraigh” atá le fáil i ríomhphoist Cruinneog agus / nó trí do roghanna teagmhála a athrú. Tabhair faoi deara le do thoil go bhfaighidh tú teachtaireachtaí idirbheartaíochta a bhaineann lenár Seirbhísí, fiú mura ndéanann tú díliostáil ó ríomhphoist mhargaíochta.

Bailiú sonraí agus príobháideacht

Ní bhailíonn Cruinneog faisnéis inaitheanta phearsanta uait ach a mhéid a thug tú faisnéis den sórt sin go sainráite do Cruinneog. Déantar cur síos breise ar chleachtais fhaisnéise Cruinneog inár bPolasaí Príobháideachais. Is cuid dhílis den Chomhaontú seo an Polasaí Príobháideachais agus tá sé corpraithe go sainráite trí thagairt, agus tríd an Comhaontú seo a dhéanamh aontaíonn tú le (i) téarmaí uile an Pholasaí Príobháideachta, agus (ii) úsáid Cruinneog mar a thuairiscítear sa Ní sárú inghníomhaithe ar do chearta príobháideachta nó poiblíochta é an Polasaí Príobháideachta.

Féadfaidh Cruinneog an Polasaí Príobháideachta a nuashonrú nó a athbhreithniú ó am go ham. Má dhéanann Cruinneog an Polasaí Príobháideachais a nuashonrú nó a athbhreithniú, cuirfidh Cruinneog in iúl duit trí r-phost chuig do sheoladh ríomhphoist is déanaí a cuireadh ar fáil, tríd an bPolasaí Príobháideachais nuashonraithe nó athbhreithnithe a phostáil ar an Suíomh nó ar bhealach ar bith eile a roghnaíonn Cruinneog dá rogha réasúnach tráchtála. Is ionann d’úsáid den Suíomh, Seirbhísí nó Bogearraí tar éis aon nuashonraithe nó athbhreithnithe den sórt sin agus do chomhaontú a bheith faoi cheangal ag an bPolasaí Príobháideachais agus é a chomhlíonadh mar a dhéantar é a nuashonrú nó a athbhreithniú.

Ina theannta sin, féadfaidh Cruinneog tríú páirtithe a fhostú chun gníomhaíochtaí rialaithe riosca agus braite / coiscthe calaoise a dhéanamh. Mar chuid d’imeachtaí den sórt sin, má thionscnaíonn tú idirbheart ar an Suíomh nó trí na Seirbhísí, féadfaidh Cruinneog rochtain a thabhairt do thríú páirtithe den sórt sin ar do chárta creidmheasa ábhartha agus ar fhaisnéis phearsanta eile. Ní fhéadfaidh tríú páirtithe den sórt sin faisnéis phearsanta den sórt sin a úsáid ach amháin chun críocha rialú riosca agus gníomhaíochtaí braite / coiscthe calaoise a dhéanamh dúinn. Mar sin féin, féadfaidh siad faisnéis phearsanta den sórt sin a thiontú ina hionadaíochtaí “hashed” nó ionchódaithe den fhaisnéis sin le húsáid chun críocha staidrimh agus / nó calaoise a chosc. Trí aon idirbheart den sórt sin a thionscnamh, toilíonn tú leis seo do chuid faisnéise a nochtadh agus a úsáid roimhe seo.

Úinéireacht

Is le do mhaoin gach ceart maoine intleachtacha agus san Ábhar Úsáideora, agus fanfaidh sé, agus ní bhfaighidh Cruinneog aon cheart úinéireachta maidir le d’Ábhar Úsáideora.

Is maoin aonair de chuid Cruinneog agus a cheadúnaithe gach ceart maoine intleachtacha sa Bhogearra, Suíomh agus Seirbhísí agus IP Cruinneog eile agus de réir mar is infheidhme, agus ní bhfaighidh tú aon cheart úinéireachta ná úsáide maidir le haon Bhogearra nó IP Cruinneog eile ach amháin mar a shonraítear sa Chomhaontú seo. Gan an méid roimhe seo a theorannú, admhaíonn tú gur le Cruinneog na Bogearraí agus an tSeirbhís agus na haireagáin, an fios gnó agus an mhodheolaíocht atá corpraithe ann dílseánaigh do, agus go bhfuil rúin trádála luachmhara acu, ag Cruinneog agus a cheadúnaithe, de réir mar is infheidhme, agus gur Faisnéis Rúnda iad sin do Cruinneog. Féadfaidh tú moltaí, tráchtanna, moltaí, feabhsúcháin, réitigh, socruithe fabhtanna, gnéithe, coincheapa, teicnící, smaointe, fios gnó agus / nó aon aiseolas maidir leis na Seirbhísí, na Bogearraí, an Suíomh agus / nó aon cheann de theicneolaíochtaí gaolmhara Cruinneog (“Aiseolas”). Tugtar agus tabharfar aon Aiseolas go hiomlán go deonach. Mar an gcéanna idir tusa, Cruinneog agus, más infheidhme, do Shíntiúsóir Fiontair, is le Cruinneog amháin an t-Aiseolas go léir, agus leis seo déanann tú gach sannadh is gá chun an úinéireacht sin roimhe seo a chur i gcrích, agus mar thoradh air sin beidh Cruinneog i dteideal atáirgeadh, ullmhú oibreacha díorthacha, a nochtann do thríú páirtithe, a thaispeánann agus a fheidhmíonn (go poiblí nó ar bhealach eile), a dhíol, a léasú, a cheadúnú, a dháileadh agus a úsáid agus a shaothrú ar bhealach ar bith agus gach Aiseolas den sórt sin a mheasann sé a bheith iomchuí, dá lánrogha féin, gan oibleagáid ná dliteanas aon cineálta leat, do Shíntiúsóir Fiontair (más infheidhme) nó aon duine nó eintiteas eile.

Slánaíocht

Déanfaidh tú Cruinneog neamhdhíobhálach, a scaoileadh agus a shealbhú agus a thuismitheoirí, a fhochuideachtaí, a chleamhnaithe, a cheadúnaithe agus a sholáthraithe, agus gach duine dá n-oifigigh, stiúrthóirí, fostaithe agus gníomhairí faoi seach, ó agus i gcoinne aon chaillteanais, dliteanais (lena n-áirítear socraíochtaí, breithiúnais, fíneálacha agus pionóis) agus costais (lena n-áirítear táillí aturnae réasúnta, costais chúirte agus costais dlíthíochta eile) a bhaineann le haon éileamh nó éileamh a dhéanann aon tríú páirtí mar gheall ar do rochtain ar an Suíomh nó úsáid a bhaint as, úsáid na Seirbhísí nó Bogearraí, de shárú air seo Comhaontú, nó sárú ar aon mhaoin intleachtach nó ceart eile atá ag aon duine nó eintiteas. 

Séanadh bharántas

A MHÉID IS MÓ LIGEANN AN DLÍ INFHEIDHMITHE, CRUINNEOG, A CHEADÚNÓIRÍ AGUS A SOLÁTHRAITHE GACH BARÁNTAÍ AGUS COINNÍOLLACHA A SHÉANADH, SAINRÁITE NÓ INTUIGTHE, MAIDIR LEIS AN LÁITHREÁN, SEIRBHÍSÍ, AGUS BOGEARRAÍ, LENA ÁIRÍTEAR, ACH NÍ TEORANTA GO, AON INTUIGTHE NÓ COINNÍOLLACHA INMHEÁNACHTA, CÁILÍOCHT INMHEÁNACH, FEASACHT CHUN CRÍOCH SONRACH, TEIDEAL, NEAMHFHREAGRACH, CÁILÍOCHT SÁRTHAÍOCHTA NÓ Ó CHÚRSA DÉILEÁLA, DLÍ, ÚSÁID, NÓ TRÁDÁIL, INIÚCHÓIREACHT. AONTAÍONN TÚ GO BHFUIL D’ÚSÁID DEN LÁITHREÁIN, SEIRBHÍSÍ AGUS BOGEARRAÍ AG DO RIOSCA DÍOL FÉIN AGUS GO BHFUIL AN LÁITHREÁN, SEIRBHÍSÍ AGUS AON BOGEARRAÍ A SHOLÁTHAR AR “MAR ATÁ,” “DE BHRÍ,” “MAR ATÁ AR FÁIL,” “LE GACH LOCHT”, GAN BARÁNTAÍ AON CHINEÁL, IONAD IONADAÍ NÓ INNIÚCHÁIN. GAN TEORAINN NA CEADÚNAITHE, CRUINNEOG AGUS A CEADÚNAITHEOIRÍ AGUS A SOLÁTHRAITHE NÍL BARÁNTAS GO BHFUIL OIBRÍOCHT AN LÁITHREÁIN, SEIRBHÍSÍ AGUS / NÓ BOGEARRAÍ IN OIRIÚINT DUIT, LEANÚNACH NÓ SAOR Ó EARRÁIDÍ.

Teorainn an dliteanais

NÍ BHEIDH CRUINNEOG FREAGRACH AS AN LÁITHREÁN, SEIRBHÍSÍ AGUS / NÓ BOGEARRAÍ LE hAGHAIDH (I) AON MÉID SA CHOMHAONTÚ INNIÚLACH NÍOS MÓ NA TÁILLÍ A BHFUIL ÍOCTHA AGAT LE 12 MÍ ANUAS; (II) AON CAILLTEANAS, ÁBHAR ÚSÁIDEOIRÍ CAILLTE NÓ DAMÁISTE NÓ SONRAÍ EILE, NÓ MAIDIR LE hAON DUINE A CHOINNEAMH, LENA N-ÁIRÍTEAR LE TEORANTA MAITH AGUS CÚRAM RÉASÚNACH; NÓ (III) AON DAMÁISTÍ TIONSCAIL, INIÚCHTA, PIONÓSACHA, SPEISIALTA, EISCEACHTACHA nó IARMHARTACHA AON CHINEÁL DE BHRÍ.

AONTAÍONN TÚ GO LÉIRÍONN NA TEORAINNEACHA SEO DLITEANAS LEITHDHÁILEADH RIOSCA RÉASÚNTA AGUS GUR CUID LÁRNACH IAD DEN COMHAONTAS IDIR CRUINNEOG AGUS TÚ FÉIN. TUIGEANN TÚ NACH MBEADH AN LÁITHREÁN, SEIRBHÍSÍ AGUS BOGEARRAÍ A SHOLÁTHAR GAN NA TEORANN SIN. NÍ FÉIDIR LÍON NÓ GACH CEANN TEORANTA DLITEANAS SEO IARRATAS A DHÉANAMH AGAINN AGUS IS FÉIDIR LIOM CEARTA BREISE A FHÁIL.

Réiteach díospóide réamh-eadrána

Tá suim i gcónaí ag Cruinneog díospóidí a réiteach go cairdiúil agus go héifeachtúil, agus is féidir an chuid is mó d’imní na gcustaiméirí a réiteach go tapa agus chun sástacht an chustaiméara trí ríomhphost a sheoladh chuig tacaíocht do chustaiméirí ag diarmaid@cruinneog.com. Mura n-éiríonn le hiarrachtaí den sórt sin, ní mór do pháirtí a bhfuil sé ar intinn aige eadráin a lorg Fógra Díospóide i scríbhinn (“Fógra”) a sheoladh chuig an gceann eile ar dtús. Ba chóir an Fhógra chuig Cruinneog a sheoladh chuig 21 Ascaill Oilibhear Pluincéad, Feirm Bhaile na Manach, Dún Laoghaire, Co. Bhaile Átha Cliath, A96 AC63, Éire, Do: Diarmaid Mac Mathúna (“Seoladh Fógra”). Caithfidh an Fhógra (i) cur síos a dhéanamh ar chineál agus bunús an éilimh nó na díospóide agus (ii) an faoiseamh sonrach atá á lorg a leagan amach. Mura réitíonn Cruinneog agus tú féin an t-éileamh laistigh de sHeasca (60) lá féilire tar éis an Fhógra a fháil, féadfaidh tú féin nó Cruinneog tús a chur le himeacht eadrána. Le linn na headrána, ní nochtfar méid aon tairiscint socraíochta a rinne Cruinneog duit nó don eadránaí go dtí tar éis don eadránaí an méid, más ann, a bhfuil tú féin nó Cruinneog i dteideal a chinneadh.

Forálacha ginearálta

Beidh an Comhaontú seo faoi rialú, agus forléiriú de réir dhlíthe na hÉireann, gan aird a thabhairt ar aon rogha dlí, coinbhleachtaí dlí nó prionsabail eile a mbeadh dlíthe nó rialacháin aon dlínse eile infheidhme dá bharr. Tionscnófar aon chaingean dlí nó imeacht a bhaineann leis an gComhaontú seo i gcúirt i mBaile Átha Cliath, Éire. Aontaíonn tú féin agus Cruinneog géilleadh do dhlínse na gcúirteanna seo, agus aontaíonn tú go bhfuil an t-ionad ceart sna cúirteanna sin in aon chaingean dlí nó imeacht den sórt sin.

Is pearsanta duit féin an Comhaontú seo agus na cearta agus na hoibleagáidí anseo, agus ní fhéadfaidh tú an Comhaontú seo nó aon cheann de do chearta nó oibleagáidí faoi seo a shannadh nó a aistriú ar shlí eile, trí oibriú dlí nó eile, gan toiliú i scríbhinn roimh ré ó Cruinneog. Féadfaidh Cruinneog an Comhaontú seo a shannadh go saor, lena n-áirítear, gan teorainn, i dtaca le cumasc, éadáil, féimheacht, atheagrú, nó díol cuid dár sócmhainní nó ár stoc go léir nó iad go léir.

Má mheastar go bhfuil aon cheann nó níos mó d’fhorálacha an Chomhaontaithe seo ar chúis ar bith neamhbhailí, mídhleathach nó neamh-infheidhmithe ag cúirt dlínse inniúla, beidh na forálacha eile den Chomhaontú seo neamhullmhaithe agus fanfaidh siad i lánfheidhm agus i lánéifeacht, agus an gcuirfear foráil nó forálacha bailí, dlíthiúla agus infheidhmithe is gaire d’intinn na bpáirtithe atá mar bhunús leis an bhforáil / na forálacha neamhbhailí, mídhleathacha nó neamh-infheidhmithe, in ionad forála (í) neamhbhailí, neamhdhleathacha nó neamh-infheidhmithe.

Ní mheasfar gur tarscaoileadh aon chearta eile faoi seo má mhainníonn ceachtar páirtí aon cheart dá bhforáiltear anseo a fheidhmiú ar bhealach ar bith. Ní tharscaoilfidh ceachtar páirtí aon téarma nó coinníoll den Chomhaontú seo nó aon sárú air, in aon chás amháin, an téarma nó an coinníoll sin nó aon sárú ina dhiaidh sin air.

Mura féidir le Cruinneog aon oibleagáid faoin gComhaontú seo a chomhlíonadh mar gheall ar aon ábhar nach bhfuil faoina smacht réasúnach, mar shampla tintreach, tuile, drochaimsir, tine, pléascadh, cogadh, paindéim, breoiteacht, neamhord sibhialta, díospóidí tionsclaíocha (cibé acu atá nó nach bhfuil fostaithe de chuid Cruinneog), gníomhartha de chuid an rialtais áitiúil nó an rialtais láir nó údaráis inniúla eile, fadhbanna le soláthraithe teileachumarsáide, ionsaithe líonra naimhdeach nó imeachtaí eile nach bhfuil faoi smacht réasúnach Cruinneog (gach ceann, “Imeacht Force Majeure”), ní bheidh dliteanas ar bith ag Cruinneog ort mainneachtain den sórt sin a dhéanamh; ar choinníoll, áfach, go n-atosóidh Cruinneog feidhmíocht go pras nuair a bhainfear na himthosca arb é Imeacht Force Majeure iad. Má leanann aon Imeacht Force Majeure ar feadh níos mó ná seasca (60) lá, féadfaidh Cruinneog nó an Comhaontú seo a fhoirceannadh trí fhógra i scríbhinn a sheachadadh ar an bpáirtí eile. Beidh tú fós freagrach as na Táillí uile a tabhaíodh tríd an lá deireanach a raibh na Seirbhísí ar fáil.

Is é atá sa Chomhaontú seo an comhaontú iomlán idir Cruinneog agus tusa maidir lena ábhar, agus glacann sé ionad gach cumarsáid agus togra roimh ré, bíodh sé leictreonach, ó bhéal nó i scríbhinn, idir Cruinneog agus tusa. Ní bheidh aon tarscaoileadh ná modhnú ar aon cheann d’fhorálacha an Chomhaontaithe seo ceangailteach mura bhfuil sé i scríbhinn agus sínithe ag ionadaí cuí-údaraithe de gach páirtí.